Sanofi

Cookies en Privacy Policy

Bij Sanofi hebben wij respect voor de privacy van onze klanten, partners en contacten en wij zetten ons in om al uw Persoonsgegevens veilig te bewaren.

Dit Privacy- en Cookiebeleid (hierna "Privacybeleid") legt uit hoe wij persoonlijke informatie gebruiken die Sanofi Belgium NV en haar dochterondernemingen verzamelen of genereren, zowel in verband met deze website als met onze producten en diensten.

De onderstaande lijst zet uiteen wat gedekt wordt door deze Privacy Policy en u kan op de onderstaande titels klikken om naar en specifieke afdeling te gaan.

  1. ACHTERGROND
  2. DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN
  3. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN
  4. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN
  5. NTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN PERSOONSGEGEVENS
  6. HOE WIJ UW INFORMATIE BESCHERMEN
  7. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
  8. UW RECHTEN
  9. COOKIES
  10. CONTACTEER ONS

1. ACHTERGROND

Sanofi Belgium SA/NV met maatschappelijke zetel te Leonardo da Vincilaan 19, 1831 Diegem en andere ondernemingen in de Sanofi Groep (zoals Opella Healthcare Belgium NV/SA) gebruiken bepaalde Persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke. Sanofi is verantwoordelijk om te verzekeren dat het Persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en elke Belgische wet die deze implementeert.

Wij gebruiken de volgende definities in deze Privacy Policy:
“Sanofi”, “wij” of “ons” betekent Sanofi Belgium SA/NV en andere ondernemingen in de Sanofi groep (waarvan Opella Healthcare Belgium NV/SA).
“Persoonsgegevens” betekent alle gegevens die verband houden met een levende persoon die geïdentificeerd kan worden aan de hand van deze gegevens of aan de hand van deze gegevens en andere informatie waarover Sanofi (of zijn vertegenwoordigers of dienstleveranciers) beschikt of waarschijnlijk zal beschikken. Naast feitelijke informatie houden persoonsgegevens elke meningsuiting over een individu en elke indicatie van de intenties van Sanofi of van elke andere persoon in verband met een individu.

Gelieve te noteren dat deze Privacy Policy van tijd tot tijd kan bijgewerkt worden omwille van de implementatie van nieuwe technologieën en/of door wettelijke wijzigingen. Wij zullen u op een passende manier informeren wanneer de Privacy Policy gewijzigd wordt.

2. DE SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

2.1 Veel van de producten en diensten aangeboden door Sanofi vereisen ons om Persoonsgegevens over u te verzamelen om de diensten te vervullen waarvoor wij aangenomen zijn of om de verzochte producten te leveren. In verband met de diensten en producten beschikbaar op deze website, zullen wij de volgende Persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken:

3. HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

3.1 Uw Persoonsgegevens kunnen opgeslagen worden en verwerkt worden door ons op de volgende wijzen en voor de volgende doeleinden:

3.2 Wanneer wij Persoonsgegevens gebruiken, zorgen wij dat het gebruik overeenstemt met de wet en/of dat de wet ons toestaat en vereist om Persoonsgegevens te gebruiken voor verscheidene redenen. Deze redenen houden in wanneer:

4. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDE PARTIJEN

4.1 Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen binnen de ondernemingen van de Sanofi groep voor de hierboven omschreven doeleinden. Wij zullen stappen ondernemen om te verzekeren dat de persoonsgegevens enkel toegankelijk zijn voor werknemers van Sanofi die hiertoe genoodzaakt zijn voor de doeleinden beschreven in deze Privacy Policy.

4.2 Wij kunnen eveneens uw persoonsgegevens delen met derde partijen buiten de Sanofi groep voor de volgende doeleinden:

5. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1 Sanofi is een wereldwijd bedrijf. Onze klanten en onze operaties zijn verspreid over heel de wereld. Als gevolg verzamelen wij en dragen wij Persoonsgegevens over op een globale basis. Dit betekent dat wij uw Persoonsgegevens kunnen overdragen naar locaties buiten uw land.

5.2 Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zullen wij verzekeren dat het beschermd is op een wijze die consequent is met hoe uw persoonsgegevens beschermd zullen worden bij ons in de EER. In verband met gegevens die buiten Europa gebracht worden, kan dit op een van de volgende manieren gedaan worden:

5.3 U kan meer informatie verkrijgen over de bescherming van uw persoonsgegevens wanneer zij buiten de EER worden gebracht (met inbegrip van een kopie van de standaard gegevensbeschermingsclausules die wij gesloten hebben met de ontvangers van uw persoonsgegevens) door ons te contacteren zoals beschreven in afdeling 10 hieronder.

6. HOE WIJ UW INFORMATIE BESCHERMEN

6.1 Wij hebben uitgebreide controles ingevoerd voor de beveiliging van onze informatie en informatiesystemen. De informatie die wij verwerken is beschermd op een wijze die overeenkomt met de gevoeligheid van de relevante informatie. Toepasselijke controles (zoals beperkte toegang) zijn ingevoerd in onze computersystemen. Fysieke toegang tot locaties waar Persoonsgegevens opgeslagen, verwerkt en bewaard worden is beperkt tot geautoriseerde werknemers.

6.2 Als een tewerkstellingsvoorwaarde zijn werknemers van Sanofi verplicht om alle toepasselijke wetten en reglementen na te leven, met inbegrip van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Toegang tot gevoelige Persoonsgegevens is beperkt tot de werknemers die hier toegang toe moeten hebben voor het vervullen van hun functies. Ongeautoriseerde toegang of bekendmaking van confidentiële klanteninformatie door een werknemer van Sanofi is verboden en kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

7. HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

7.1 Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren zal variëren. De retentieperiode zal bepaald worden aan de hand van de volgende criteria:

8. UW RECHTEN

8.1 U geniet een aantal andere rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij bewaren. Deze rechten zijn de volgende:

8.2 U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren via de gegevens weergegeven in de onderstaande afdeling “Ons contacteren”.

8.3 U kan meer informatie ontdekken over uw rechten door de gegevensbeschermingsautoriteit in uw jurisdictie te contacteren, zijnde de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“Autorité de protection des données” of “Gegevensbeschermingautoriteit”), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of door haar website te zoeken via https://www.privacycommission.be.

9. COOKIES

9.1. Deze afdeling over cookies en de toestemming die gegeven hebt voor het gebruik van cookies is van toepassing op elk gebruik van deze website. U hebt uw consent gegeven voor het gebruik van cookies in de cookie banner, zoals omschreven in de cookie banner en in deze afdeling.

Sanofi doet haar best om de informatie betreffende cookies up-to-date te houden maar benadrukt dat de informatie steeds maar een snapshot is. Omwille van de voortdurende innovatie van de website, het niet-statische karakter van het internet en de derden die betrokken zijn in het gebruik van cookies is het mogelijk dat niet alle cookies en niet alle informatie hier ter beschikking is.

In de mate dat wij Persoonsgegevens verzamelen met de hulp van cookies, zullen wij deze verwerken in overeenstemming met deze Privacy Policy.

9.2. Soorten cookies en doeleinden

Een cookie is een klein webbestand dat een kleine hoeveelheid informatie bevat verstuurd naar de browser van de websitegebruiker door een webserver en opgeslagen op de harddisk van de computer voor archiveringsdoeleinden. Bepaalde delen van de website functioneren op basis van profielinformatie bewaard in de cookies.

De website gebruikt cookies op twee wijzen. Ten eerste worden cookies gebruikt om u te identificeren als gebruiker en om u toe te staan onze website te gebruiken. Deze cookies worden verwijderd op het einde van een sessie, tenzij u uitdrukkelijk ervoor kiest om uw gebruikersnaam en paswoord op te slaan. De cookies worden eveneens gebruikt om informatie te bewaren om deze te kunnen hergebruiken en om uw gebruikersvoorkeuren op te slaan. De cookies zijn deel van de werking van onze website. Als uw browser cookies niet aanvaardt, dan zal u deze website niet op een correcte wijze kunnen gebruiken. Naast Persoonsgegevens bewaart de website eveneens niet-persoonlijke gegevens (aantal en duur van de bezoeken, voorkeuren, enz.). Deze gegevens worden gebruikt om de website en haar gebruik te verbeteren, bijvoorbeeld door informatie weer te geven gebaseerd op de interesses van de gebruiker. Sanofi zal periodiek een samenvatting van de geanonimiseerde gegevens ontvangen, die niet kan leiden tot identificeerbare gebruikers. Deze gegevens laten het identificeren van de gebruiker niet meer toe. De gezondheidsparameters zijn slechts zichtbaar op de individuele website van de geregistreerde gebruiker. De gegevens zijn beschermd zodat: een individueel geregistreerde gebruiker slechts zijn/haar Persoonsgegevens kan zien nadat hij/zij zich aangemeld heeft met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord (registratieprocedure).

9.3. Deactivatie van cookies

Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van cookies, kan u ze deactiveren in uw browser. U zal meer informatie over de deactivatie van cookies kunnen vinden in uw browser op de website van de volgende ontwikkelaars van uw browser:

Mobiele toestellen:

Om meer controle te geven aan de gebruikers van websites, heeft Google Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze extensie voorkomt dat gegevens die verband houden met uw bezoek verzonden worden naar Google Analytics. Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat informatie wordt verzonden naar andere software of webanalyses.

10. CONTACTEER ONS

10.1 Indien u vragen of bedenkingen heeft over Sanofi’s gebruik van uw Persoonsgegevens of over deze Privacy Policy, of om de bovenstaande rechten uit te oefenen, gelieve contact op te nemen met onze Data Protection Officer (“Functionaris voor Gegevensverwerking”) via de volgende gegevens:

Adres:
Opella Healthcare Belgium NV/SA,
Leonardo Da vincilaan 19,
Airport Plaza Building,
1831 Diegem,
Belgium

E-mailadres: Pharmacovigilance.opellabelgium@sanofi.com